EduNet

Zaloguj

Godło szkoły

Przedszkole Publiczne nr 15

Adres:
ul. Krzyska 108 33-103 Tarnów
Dyrektor:
mgr Anna Stańczyk
Telefon:
(014) 656-04-95
Email:
dyrpp15@umt.tarnow.pl
WWW:
http://pp15.edunet.tarnow.pl/pl
Zlokalizuj szkołę w Google Maps
   Foto szkoły   

Witamy w Przedszkolu Nr 15

 

 

Uwaga Rodzice!


Zmiana numerów konta- maj 2021r.

 

 

 

 

ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA!!!


Szanowni Rodzice!

Uruchamiamy nową stronę internetową naszego przedszkola. Przez jakiś czas aktywne będą obie strony internetowe. Wszystkie informacje dotyczące jadłospisu czy aktualnych wydarzeń przedszkolnych będą mogli Państwo znaleźć na nowej stronie od przyszłego tygodnia tj. 17.05.2021 r.

Link: https://www.pp15tarnow.pl/

 

 

 

  OGŁOSZENIEW okresie wakacyjnym Przedszkole Nr 15 czynne jest

od 1 lipca d0 31 lipca 2021r.

Zapisu dzieci na lipiec można dokonać u intendenta przedszkola do dnia

31 maja 2021r.

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r.

przerwa wakacyjna ustalona z organem prowadzącym w porozumieniu z Radą

Rodziców PP15

 
Anna Stańczyk

Uwaga !

Informacje na temat pracy placówki umieszczane są w zakładce Aktualności lub zakładce Dla Rodziców- informacje bieżące.

Informacje dotyczące pracy poszczególnych grup w zakładce Praca w grupach w roku 2020/21.

Drodzy Rodzice!

Zachęcamy Was do przypomnienia dzieciom zasad mycia rąk, dezynfekcji

oraz ściągania i zakładania maseczki. W ten sposób wspólnie zadbamy o

bezpieczeństwo Waszych pociech, jak również nauczymy dzieci dobrych

nawyków.https://drive.google.com/file/d/1q4OZQ9_5QpWzBGKzDhzxik-YKpj9B3xg/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1yfRNQq_rjgNuMK9hPh1XyhJElMwPCmeu/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1bFnw_G4HF0itF7qz-WNQ2R89JQZp2OXj/view?usp=sharing 

UWAGA!

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną apelujemy do rodziców o bezwzględne przestrzeganie procedur związanych z funkcjonowaniem przedszkola w okresie pandemii.

Przypominamy:

  1. do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe,

    bez objawów sugerujących jakiekolwiek infekcje;

  2. do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które miały kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie, izolacji lub taką, która oczekuje na wynik testu w kierunku zakażenia COVID – 19;

  3. obowiązkiem rodziców jest poinformowanie dyrektora przedszkola o fakcie, o którym mowa w pkt. 2.

UWAGA!

Apelujemy do rodziców, aby w okresie utrudnionego bezpośredniego kontaktu z placówką oraz dynamicznie zmieniającej się sytuacji systematycznie korzystali z naszej strony internetowej http://pp15.edunet.tarnow. pl

oraz grupowych platform Google Classroom, na których na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola. Prosimy również o odbieranie telefonów oraz odczytywanie wiadomości e – mail.